Skip to main content

O greeters servisu

Prvi Greeter centar je osnovan 1992. godine u Njujorku. Ideju o osnivanju dobila je Lin Bruks, koja je tokom godina stekla mnogo prijatelja na svojim putovanjima širom sveta. Poželela je da ih ugosti u rodnom gradu i da im pokaže Njujork onako kako ga je ona doživljavala, kao veliki-mali grad sa najrazličitijim naseljima, prodavnicama, zabavnim mestima i još zabavnijim lokalnim stanovnicima koji čine da se posetioci osećaju dobrodošlim.


Danas, brojni gradovi u svetu kao što su Pariz Buenos Aires, Houston, Melburn, Čikago, imaju sopstvene Greeters centre koji posluju pod nadzorom Global Greeters

Network-a iz Njujorka. Svi su oni drugačiji ali rade u skladu sa Međunarodnom Geeters poveljom koju je, sredinom 2010. godine, potpisala i Subotica.